విజన్‌

విజన్‌

నా ఆదివాసి కుటుంబాలకు అండగా.. ఉంటా..! అది నా బాధ్యత..!! కారం సీతారామన్న దొర (ఢిల్లీ బాబు)
మన్యం ప్రజల జీవితంలో మార్పు కోసం…
సరికొత్త ప్రణాళికతో మీ ముందుకు వస్తున్న
మీ.. సీతారామన్న దొర
మీ… ఢిల్లీ బాబు

ఆదివాసి మహిళలు సామాజిక అభివృద్ధి
చెందినప్పుడే దేశం అభివృద్ధి చెందినట్లు. మన్యం ఆడపడుచులు అభివృద్ధి లక్ష్యంగా …
మీ సీతారామన్న దొర
మీ ఢిల్లీ బాబు

మీరు చూపించే ఆధారాభిమానానికి ధన్యవాదములు తల్లి 🙏🙏🙏
మీ గుమ్మంలో…
మీ పెద్ద కొడుకుగా… మీ” ఢిల్లీ బాబు”
కార్యక్రమంలో భాగంగా…
పార్వతీపురం మన్యం లో దృశ్యం

సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా.. మీ
కారం సీతారామన్న దొర (ఢిల్లీ బాబు)

మన్యంలో ఆదివాసీల సంస్కృతి సాంప్రదాయంలో భాగంగా… ప్రాంతాలను బట్టి
గ్రామ దేవతలు, వేల్పుల పండుగలకు,
ఐటీడీఏల ద్వారా బడ్జెట్ ను కేటాయించాలి.

కష్టాల్ని ఎదిరించే దమ్ము..
బాధల్ని భరించే ఓర్పు..
ప్రజలకు సాయమందించాలనే తపన
ఎప్పుడైతే నీ ఆలోచన అయిందో, అప్పుడే జీవితంలో నువ్వు గెలవబోతున్నావని అర్థం…
నేను చేసే పని ఏదైనా.. అది నలుగురికీ ఉపయోగపడి, సంతోషాన్ని కలుగజేయాలని…
మీ ముఖంపై చిరునవ్వు నాకు ఎంతో ఆనందం…
మీ జీవితాలలో అభివృద్ధి చూడాలనేదే నా ఆశ-ఆశయం…
మీకోసం కష్టపడతా..ఎంత దూరమైనా వస్తా…
మీ.. సీతారామన్న దొర
మీ..ఢిల్లీ బాబు